Happylets - a gift between hearts

  • Norwegian

Vår visjon er å bidra til glede og motivasjon. Det er når vi har det bra at vi har mest å gi til de rundt oss. Verden trenger mennesker som har det godt med seg selv og som handler ut fra glede og kjærlighet.